Wprowadzenie

System Eduroam pozwala na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej w każdej instytucji na świecie uczestniczącej w projekcie.

W typowej sytuacji, użytkownik laptopa/tabletu/telefonu uzyska dostęp bez konfigurowania czegokolwiek. Ustawienia, z których korzysta w swojej instytucji macierzystej pozwolą mu na dostęp w każdym innym miejscu.

 

Definicja

Celem Eduroam jest realizacja roamingu w dostępie do Internetu dla podmiotów dołączonych do projektu Eduroam, głównie akademickich sieci komputerowych. Dostęp do sieci opiera się o bezpieczne mechanizmy uwierzytelniania użytkowników przez ich instytucje macierzyste. Użytkownik kontaktuje się jedynie z lokalnym administratorem w swojej instytucji, w celu uzyskania warunków konfiguracyjnych dostępu do sieci. Następnie w innych jednostkach powinien mieć dostęp do Internetu bez żadnej dodatkowej konfiguracji. Nie oznacza to, że dostęp jest anonimowy i niekontrolowany, wręcz przeciwnie, każdy dostęp do sieci jest odnotowywany i ewentualne nadużycia mogą być później powiązane z konkretną osobą.

 

Mechanizm

Dostęp do sieci Eduroam wymaga uwierzytelniania użytkowników zgodnego ze standardem 802.1x. Takie uwierzytelnianie może być włączone zarówno dla połączeń standardowych (przewodowych), jak i bezprzewodowych. Uwierzytelnianie gwarantuje, że użytkownik nie jest anonimowy, co ma pozytywne znaczenie dla samego użytkownika jak i instytucji. Transmisja jest szyfrowana przy pomocy jednorazowego klucza sesji, który może być wymieniany co kilka minut lub z każdym pakietem. Oprócz mechanizmu uwierzytelniania w sieci Eduroam działa również mechanizm autoryzacji. Użytkownik, w zależności od struktury danej sieci, może uzyskiwać dostęp do określonych zasobów.

 

Regulamin

Korzsytając z Eduroam użytkownik akceptuje regulamin usługi:

http://www.eduroam.pl/Dokumenty/Regulamin_eduroam_v2_18_10_2013_w_u.pdf