Administracją usługi Eduroam na terenie U.Ł. zajmuje się Centrum Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

  • e-mail: eduroam@uni.lodz.pl
  • telefon: (42) 635-59-96